Tenåringenes 10 tips.

August 7, 2018

 Det er stor enighet om at vi trenger gode lekeplasser i byene våre, og det skjer mye positivt både i Oslo og andre byer nå.  Men mange har fokus å gi et tilbud til de minste barna.  Ettersom det bygges stadig tettere øker skillet mellom unge som driver betalt, organisert idrett og de som av ulike årsaker faller utenfor.  En del skateparker og tufteparker har blitt utviklet med tanke på ungdommer, og spesielt skateparkene ser ut til å være populære blant mange unge gutter. Men jentene er i mindretall, og man har ikke helt greid å knekke koden for hva som gjør parker og lekeplasser attraktive for dem.  

 

Så hvordan skal vi gjøre parker og lekeplasser attraktive for tenåringer?

 

Ungdommer trenger møteplasser der de føler seg velkommen, føler seg trygge og som motiverer til både fysisk aktivitet, lek, spill og samvær.  Ungdommer som holder til på lekeplasser som først og fremst er utformet for og brukt av mindre barn, blir ikke alltid ønsket velkommen.     

 

Mange antar at tenåringer vil ha sine egne områder å oppholde seg på, men er det egentlig riktig å legge skaterampen og ballbingen til et område der det er færrest mulig som kan bli forstyrret? En del internasjonale studier (bla.a Bourke 2015) viser til at ungdommer ønsker å være på steder som er egnet for alle aldre, de ønsker å være en del av et fellesskap. Dette bekrefter samtaler som Barnas Boligbyggere har hatt med unge.  De vil helst oppholde seg på steder der det er mye mennesker og også voksne som ferdes. Det føles tryggere og gir en viss sosial kontroll.

 

Boulder i Colorado har jobbet lenge med å utvikle gode uterom for unge, og byens ungdomsråd gir 10 tips til hva som kan skape gode steder å være.

 

1. WiFi

Tenåringene ønsker seg uformelle steder å være sammen, gjøre lekser, høre musikk og være på mobil.Gjerne overbyggede steder i tilknytning til parker eller ved naturlige gjennomgangssoner.

 

2. Filmkvelder

Unge ønsker seg steder der man kan samles og se på filmer på tvers av aldersgrupper og interesser.

 

3. Food Trucks og kaféer

Enkel og lett tilgjengelig mat og drikke som de har råd til.

 

4.Kunst og interaktiv lyssetting

Tenåringer tiltrekkes av interaktive områder som inviterer til å være aktiv som for eksempel lyssetting som inviterer til lek/dans. De ønsker seg også skulpturer man kan klatre på og steder der de selv kan utøve kunst.

 

5. Aktivitetsområder for både barn og voksne

Mange unge liker fortsatt å leke, men føler at tradisjonelle lekeplasser er for tydelig inndelt i ulike områder for ulike aldersgrupper: Sklier og klatretårn for de minste, skaterampe for unge og tuftepark for voksne.Parker som i større grad er mindre aldersavgrenset gjør det lettere for større barn og tenåringer å leke. Store husker istedenfor små, større klatrevegger, ziplines, bordtennis og plass til ballspill.

 

6. Et møtested etter skolen

Ungdom ønsker seg steder der de kan møtes og gjøre ferdig lekser eller forberede seg til prøver sammen.Ikke alle har plass til å møtes hjemme. Et bibliotek er bra, men tenåringene selv sier at det også kan være utebord og benker eller kanskje en trehytte. Tilgjengelighet er viktigst med lokalisering i akse skole – hjem.

 

7. Natur

Også tenåringer i byen liker trær, gress og natur rundt seg, men da ofte som et sted å gjøre andre ting og i mindre grad for å oppleve naturen i seg selv.

 

8. Musikk

I en liten nabolagspark I Malmø har man integrert musikk som en del av parkopplevelsen der ungdommene også kan spille egen musikk. Selvfølgelig med begrensninger på både volum og tidspunkter. Musikken blir et felles prosjekt, og inspirerer også til fysisk bevegelse, lek og dans.

 

9. Belysning og innsyn

Spesielt tenåringsjenter ytrer behov for å føle seg trygg når de oppholder seg på offentlige steder. De vil ha god belysning, ryddige og godt vedlikeholdt områder og innsyn fra boliger eller gater. Dette er tiltak som ikke bare føles tryggere, men også gjør området mer brukt av andre aldersgrupper.

 

10.Vannelementer.

Vann er attraktivt for både barn, unge og voksne. Tenåringene pekte spesielt på at lek med vann kan være en felles aktivitet for barn og unge på tvers av alder og at vannfontener er områder der man gjerne møtes.

 

De fleste av fasilitetene som ble foreslått av ungdommene i Boulder er også attraktive for andre aldersgrupper. Så det viktigste man kan ta med seg er å tenke bredere når man anlegger lekeplasser, parker og aktivitetsområder.  Man kan velge leke- og aktivitetsutstyr som er egnet for flere aldersgrupper og unngå tydelig avgrensede områder for ulike aldersgrupper.  Vi trenger parker og lekeplasser der også unge føler seg velkomne.   

 

Kilde:Youth Opportunities Advisory Board, Boulder/Victoria Derr

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square