Torget i Arendal: Fra sitteplass til møteplass.

June 12, 2018

Torget i Arendal har ikke hatt tradisjonell torghandel på lenge.  Selv om plassen alltid vært et fint sted å sette seg om sommeren, ønsket man å gjøre torget mer attraktivt og egnet som møteplass. Vi applauderer Arendal Kommune som i 2015 bevilget penger til en lekeplass og Rambøll Arendal fikk oppdraget.  

 

 

Dette er et godt eksempel på hvordan aktiviserende tiltak og attraktiv landskapsutforing kan

løfte et byrom fra å være et hyggelig sted der folk sitter mens de spiser is til å bli et sted der både barn, voksne og eldre oppholder seg og møtes.  En lørdag formiddag i starten av juni – altså før turistene har inntatt byen – er det nærmest sydlandsk stemning på Torget. Selv om torghandelen fortsatt mangler. 

 

 Hva gjør torget i Arendal til en bra møteplass som mange bruker? 

 

Barnas Boligbyggere bruker 9 designprinsipper for byrom og lekeplasser basert på internasjonale studier og egne kartlegginger når vi skal se på hva som fungerer bra og mindre bra, og torget i Arendal får bra score på flere indikatorer (skala 1-5).  

 

Stedstilpasset 4
Torget i Arendal er omkranset av eldre bybebyggelse og noen nyere bygg, men alle i en «menneskelig» høyde på 3-4 etasjer.  Lekeplassen er ikke lagt til et avgrenset område, men flyter fint inn blant andre elementer som fontene, benker, vegetasjon og steinsetting.  Dette gjør at man naturlig beveger seg mellom lekeapparater og andre fasiliteter. Alle installasjoner er lagt i lave eller moderate høyder som ikke tar oppmerksomhet fra den flotte bebyggelsen rundt. Man kunne gjort mer for å gjøre plassen stedstilpasset og forsterke noen av torgets og byens særpreg.  Man kan tenke seg en vanninstallasjon inspirert av de tidligere kanalene eller en båtinstallasjon som pek til byens sjøfartshistorie. Eller kanskje en mer åpenbar link til det flotte biblioteket som ligger ved torget. 
 
Beliggenhet 5
Torget er et knutepunkt i byen med naturlig gjennomgang til og fra Pollen (båthavn), kjøpesenter, bibliotek, handlegater og byboliger.  Rundt plassen er det flere kaféer og småbutikker som trekker både turister og beboere. Så her har man en plass med topp beliggenhet som er gjort mer aktiviserende og funksjonell. Dermed har den også forsterket sin funksjon som møteplass.

 

Bruker naturelementer 3
Både vannfontene og steinsetting/murkanter kan brukes til både lek, bevegelse og som sitteplasser. Man veksler også mellom ulike materialer og former. Trær og noe beplantning myker opp en plass som ellers består av mye stein, men det kunne med fordel vært noe mer grønt på plassen.  Lekeapparatene er hyllevarer i plast og stål og kunne vært supplert med litt naturmaterialer, kanskje en trebåt med sand, en liten trehytte til rollelek eller trestokker å klatre på.  


Fleksibel bruk 4
Fleksibilitet handler om at plassen fungerer til ulike formål og gjennom flere årstider.  Torget i Arendal er ikke bare en lekeplass, men også et hyggelig sted å sitte i lunsjpausen, på handletur eller som møteplass både for unge og eldre. Plassen kan også brukes til ulike arrangementer.  Den mangler vinteraktiviteter som skøyteis eller aking, men man kan trekke inn på det flotte biblioteket som har mange fasiliteter både for små og store.  
 
Møter tydelige behov 5
Torget møter et tydelig behov for lek og som møteplass. Det er universelt utformet og altså godt tilrettelagt for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Brukes av store og små 5
Torget brukes mye av både barn og voksne, noe som er viktig for å skape en god møteplass. Arkitektene skriver at de har lagt vekt på at lekefasilitetene på plassen skal treffe barn i flere aldre. Selv om lekeplassen er best egnet for mindre barn så kan også barn i skolealder ha det morsomt her. Den sentrale beliggenheten og tilknytning til byens andre fasiliteter som butikker, kaféer, gågater og bibliotek bidrar til at plassen blir brukt av mange.  

 

Utfordrer motorikk 4
Lekeplassen, materialbruken og landskapsutformingen i kombinasjon med bilfri sone gir gode muligheter til at barn kan klatre, hoppe, løpe og sykle. I tillegg til de tradisjonelle lekeapparatene inspirerer murkanter, klosser og skulpturer til at barna beveger seg. Det er imidlertid lite aktiviserende fasiliteter for ungdommer eller voksne. En klatrevegg, bordtennisbord, sjakkbord, sandvolley eller boule ville kunne aktivisere på tvers av generasjoner. Og biblioteket ved torget ville vært et bra sted å låne ut sjakkbrikker, bordtennisracketer eller annet.  
 
Vedlikehold 5
Torget i Arendal ligger i hjertet av byen og blir høyt prioritert ift rydding og vedlikehold. Alt er rent og pent og det er ingen tegn på forfall eller hærverk. Robuste materialer og lekeinstallasjoner bidrar til enkelt vedlikehold.  Det er satt opp nok søppelkasser og det virker som gårdeierne er flinke til å holde bygningene godt vedlike. 

 

Rom for endring 4
Et torg midt i byen har naturlig nok tydelige fysiske begrensninger. Men mange av de installasjonene som står der i dag kan relativt enkelt byttes ut eller flyttes om det skulle bli behov for det. Og det er plass til noen sesongvariasjoner.  Det at torget grenser til flere gågater og har forbindelse med andre viktige byrom som Pollen og kanalplassen gir en del muligheter både til aktiviteter og arrangementer. 

 


 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square