Gøy på landet - og nesten like bra i byen.

June 8, 2018

 

Det er ingen tvil om at Block Watne gir mange barnefamilier gode familieboliger. Drømmen for mange er å la barna vokse opp i landlige omgivelser med hus og hage.  Block Watne setter fokus på bomiljø og gode oppvekstvilkår ved å gi oss 8 grunner til å flytte ut av byen. De argumenterer med både forskning, testimonial og «sunn fornuft».

 

Så hva er best? By eller land? Bør foreldre som velger byliv fremfor mer rurale omgivelser få dårlig samvittighet?

 

Med utgangspunkt i SSB’s statistikker** og Barnas Boligundersøkelse* (Norstat’s intervjuer med 506 foreldre og 277 barn i Oslo, Bergen og Trondheim) har Barnas Boligbyggere sett på argumentene for å flytte ut av byen.  

 

Påstand 1. Tilgang til natur gjør livet ditt lengre.

 

Natur bidrar til bedre trivsel.  Vide naturlandskaper og fjell gir gode opplevelser, men i det daglige bidrar plenen foran blokka, vegetasjon i gatene, et skogholt å leke i, et parkområde eller en elvepromenade å sykle langs til bra bokvalitet.  I de største byene våre er det sjelden langt til marka, fjorden, en park eller et friområde.

 

3 av 4 barnefamilier som bor i bysentrum sier at nærmeste park eller annet friområde ligger mindre enn 500 meter fra der de bor.  6 av 10 blant de som bor i bysentrum og 7 av 10 i hele Oslo opplever at de har «varierte uteområder med trær, gress, vann og grus» rett utenfor boligen.*     

 
Påstand 2. Egen hage eller tilgang til en hage gir deg bedre helse og trivsel.
 

Block Watne viser til forskning der folk som ikke tidligere har drevet med hagearbeid får bedre helse etter å ha deltatt i prosjekt med hagearbeid. Resultatet er godt dokumentert. Fysisk aktivitet og uteaktiviteter bidrar positivt til helse og trivsel. Men det kan tenkes at en rekke andre aktiviteter også kan ha tilsvarende effekter. Som å få stillesittende med i en turgruppe, få inaktive ungdommer til å padle kajakk eller eldre til å begynne med boule.   

 

I følge levekårsundersøkelsen har 90% av de som bor på mindre steder og 75% av de som bor i store byer egen hage. ** Blant barnefamilier i Oslo har halvparten egen hage og blant de som bor i bysentrum har 2 av 10 egen hage.  3 av 4 i bysentrum har egen balkong eller terrasse og 6 av 10 har også tilgang til felles gårdsrom.  Så om ikke alle i byen har (og ikke alle ønsker seg) egen hage, så har mange muligheten til å pusle med en plantekasse eller to. *

 
Påstand 3. Luftkvaliteten kan være bedre utenfor byene.

 

Ja, luftkvaliteten er naturlig nok bedre utenfor byene der det er mindre trafikk og folk bor mindre tett. Men målinger viser at grenseverdiene for lokal luftkvalitet ble overholdt i Oslo i 2017 med et unntak, nemlig årsverdiene for NO2 på målestasjonen i Bygdøy allé.  Og konsentrasjonen av luftforurensning i Oslo har gått ned sammenlignet med siste 10-års periode.

 

http://luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/Luftkvaliteten_i_Oslo_i_2017_-_En_oppsummering.sflb.ashx.

 

Levekårsundersøkelsen** viser at 5% av de som bor på mindre steder og 8% av de som bor i store byer er plaget av støv, lukt eller annen forurensning.  Reduksjon i biltrafikk og økt satsning på kollektivtransport fremover er gode nyheter for barna våre.  

 

Påstand 4. Godt nabofellesskap

 

8 av 10 barnefamilier legger vekt på å bo i et område der naboer kjenner hverandre og det er en blanding av ulike aldre.  Så godt nabofellesskap er viktig!

71% av barnefamiliene i hele Oslo og 46% i bysentrum mener at «de bor i et trygt nabolag der naboene kjenner hverandre». *  Så selv om det fortsatt kan være vanskelig å bli kjent med naboer i sentrum så er det mye godt nabofellesskap også i byen.   

 
Påstand 5. Bedre økonomi for mange

 

Mens man betaler 37.000.- per kvadratmeter for en leilighet i Fredrikstad og 25.000.- på Løten så er kvadratmeterprisen for leiligheter i Oslo hele 76.000.-.   

Husholdninger i Oslo, Bergen og Trondheim bruker da også en større del av inntekten sin på bolig og strøm enn de i spredtbygd strøm (35% mot 27%).  Til gjengjeld så bruker de i spredtbygd strøk mer av inntekten på transport (24% mot 16%).** 73% av barnefamiliene i Oslo sier likevel at «boligutgiftene er godt innenfor det økonomien tillater».*  

 
Påstand 6. Muligheter for mer plass

 

Hvis økonomien tillot det ville 63% av barnefamiliene i Oslo hatt en større bolig i samme nabolag. *  De fleste vil altså gjerne bli værende i samme bomiljø, men de trenger mer plass etter hvert som barna vokser til.  Høye kvadratmeterpriser i de største byene våre er den største utfordringene for familier som vil bli boende i byen.  

 
Påstand 7. Gode oppvekstvilkår

 

Barn som bor utenfor byen har ofte bra fysiske oppvekstvilkår, men det opplever også de fleste i byen at de har.  8 av 10 barnefamilier i Oslo opplever at «nærområdet de bor i er godt tilrettelagt for barnefamilier».   6 av 10 av de som bor i bysentrum sier det samme. Og de fleste av de som bor i byen ville anbefale andre barnefamilier å flytte til området de selv bor i. * 

 

Hva sier barna selv? 8 av 10 barn i byen forteller at de synes det er «kjempebra» eller «ganske bra» å bo der de bor.  Barna som bor i bysentrum ser ut til å trives like godt som de utenfor sentrum. *

 
Påstand 8. Trygghet for barn og voksne

 

Det er avgjørende for bra bokvalitet at barn kan beveges seg ute alene og at det ikke er mye kriminalitet og rusmisbruk i området. De fleste barnefamilier i byen føler at de bor i et trygt område. 86% av foreldre som har barn mellom 6 og 12 år sier at «barna kan trygt bevege seg ute uten at vi er engstelige».  92 % av barna forteller at de får være ute på egen hånd uten voksne. Men halvparten av barna mener samtidig at det er for mye biler i nabolaget, og trafikk er tydelig den største årsaken til utrygghet. *  Levekårsundersøkelsen forteller at 29% av alle innbyggere på mindre steder og 40% i store byer bor i områder som er trafikkfarlig for små barn. **

 

1 åpenbar grunn til å flytte ut utenfor byen.

 

I byene er det mange barnefamilier som opplever at de har både tilgang på natur, hage, godt naboskap, trygghet og gode oppvekstvilkår. Og de fleste mener at de har håndterbare utgifter. Så det er ingen grunn til at foreldre skal få dårlig samvittighet om de blir boende i byen. Barn kan ha det bra både i byen og på landet. Men om man ønsker å boltre seg på mange kvadratmetere så er det en god grunn til å flytte lengre ut!

 

Block Watne viser at de har fokus på bra bomiljøer, og tilbyr bra boliger og bomiljøer for barnefamilier. Barnas Boligbyggere har utarbeidet en 10 punkts sjekkliste for hva som bidrar til bra bokvalitet basert på internasjonal forskning supplert med egne undersøkelser. Vi inviterer alle boligbyggere og andre som er opptatt av bra bokvalitet og fysiske oppvekstvilkår til å bli vår støttespiller.

 

https://www.barnasboligbyggere.no/stottespiller

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square