Risiko og lekeglede fremfor sikkerhetskrav på lekeplasser - the London Study of Playgrounds.

March 28, 2018

Barnas Boligbyggere var på konferansen "ChildintheCity" i London der MEGHAN TALAROWSKI fra Studio Ludo fortalte om resultatene fra en studie av lekeplasser i London.  Hun sammenlignet også med amerikanske studier og fant at  lekeplassene i London har 53% flere brukere og disse er tydelig mer fysisk aktive (16-18%) enn i USA. Dette forklares med mindre bruk av "hyllevarer", mer unike designelementer og mer varierte lekeområder. Lekeplassene i USA er mer tradisjonelle og fokusert på sikkerhet. 

 

45 lekeplasser i London ble observert, hvorav 16 av dem ble fulgt over en tidsperiode på 6 måneder.  I tillegg til alder, kjønn, etnisitet og aktivitet blant brukerne ble fasiliteter på de ulike lekeplassene kartlagt.    

 

 

SE OGSÅ PILOT-KARTLEGGING AV 10 BYROM OG LEKEPLASSER I OSLO-OMRÅDET.  

 

Egenskaper som karakteriserer de mest vellykkede og brukte lekeplassene i London ble oppsummert i 5 punkter:

 

1. DESIGN FOR ALLE ALDRE.
Både passive og aktive områder er viktige. Visk ut inndeling mellom lekeplass og park - og ikke glem tilgang til en kafé/foodtruck og toaletter. 

 

2. INVITÉR TIL LEK OG AKTIVITET.
Parker med klatresteiner, tømmerstokker, trær, bakker og ulendt terreng innbyr til lek og fysisk aktivitet også utenfor lekeplassen.

 

3.TENK UTENFOR KATALOGENE

Alle lekeplasser skulle ha disse 5 ingrediensene: Gress, sand, muligheter til å klatre, huske og skli. Vann er en ekstra fordel.

 

4. LEKEPLASSER ER MENT TIL Å LEKE PÅ
Alt på lekeplassen bør kunne lekes med, inkludert overflater. Lekeglede er viktigere enn sikkerhetskrav.

 

5. RISIKO ER BRA. 

De beste lekeplassene kan se farlige ut, men er i realiteten helt trygge.  Man bør kunne leke på ulike måter basert på egne ferdigheter, styrke og mot.

 

London Study of Playgrounds

Barnas Boligbyggere planlegger en større kartlegging av byrom og lekeplasser i 2018.

Se her om du er interessert i resultater av denne og andre prosjekter. 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square