Tøyenløftet vil sette "Barna først"

June 19, 2017

Områdeløftene på Tøyen har publisert en viktig rapport som viser hvordan Tøyen kan bli en pilot for boligsosiale løsninger.  «Barna Først» er et av pilotprosjektene der man ønsker å prioritere barnefamilier. Hagegata 30 på Tøyen Torg skal tilpasses barnefamilier og det utarbeides leie til eie modeller som skal øke stabiliteten i beboermassen.

    Ole Pedersen fra Nedenfra på lansering av rapporten.

 

Tøyen har de samme utfordringene som mange andre sentrumsområder. Det bor mange småbarnsfamilier der, men disse flytter ut når barna skal begynne på skolen. Det er særlig majoritetsnorske barn i skolealder og deres foreldre som flytter. Men Tøyen blir stadig mer populært blant unge voksne og forskjellene mellom gruppene øker. Mens halvparten av beboerne i området nå har minoritetsbakgrunn gjelder det samme 7 av 10 barn.

 

På lanseringen av rapporten ble Barnas Boligbyggere bedt om å kommentere pilotprosjektet «Barna Først».

 

Hvordan skal vi få barnefamiliene til å bli boende på Tøyen?

 

Barnas Boligbyggere har gått gjennom et stort antall studier, vi har fulgt barn og foreldre i deres bomiljø og vi har intervjuet 500 foreldre og 307 barn om hva som skaper bra bokvalitet for dem. Vi har sett at det er 3 hovedgrunner til at barnefamilier flytter ut av bysentrum når barna skal begynne på skolen.

  1. Familien vokser ut av sentrumsboligen. Egnede familieboliger er dyre og vanskelig å finne.

  2. Foreldre ønsker barna inn i en annen skolekrets.

  3. Barn i skolealder trenger et trygt miljø der de kan gå alene til skolen og bevege seg fritt i nærområdet.

Tøyen trenger gode familieboliger for ulike grupper.

 

Integrering var et av hovedtemaene på den internasjonale konferansen «Child in the City» der Barnas Boligbyggere deltok sammen med forskere, byplanleggere og sosiale entreprenører fra hele Europa. Viktigheten av at barnefamilier fra ulike samfunnslag, ulik etnisitet og med ulik økonomi kan bo side om side er dokumentert. Det ble vist mange eksempler på hvordan man forsøker å løse dette. Også Oslo Kommune har i økende grad kjøpt boliger på vestkanten for å bidra til økt integrering.

 

Om vi slipper markedskreftene løs så kan Tøyen bli en kopi av Grünerløkka der mange barnefamilier har blitt presset ut. Men om vi fokuserer kun på sosiale boliger så vil det hemme integrering og gjøre det mindre attraktivt for en del andre grupper. Så det er viktig å rette seg mot flere grupper.  

 

Trangboddhet er en utfordring for mange barnefamilier på Tøyen, og flere av de vi har intervjuet har flyttet bort fra Tøyen nettopp fordi de ønsket seg mer plass. Både i prosjektet «Tøyen Først» og andre boligprosjekter er det behov for å tenke nytt for å finne løsninger som faktisk bidrar til bedre bokvalitet for barnefamilier. En liten leilighet kan kanskje suppleres med gode fellesarealer, sesongutstyr og verktøy kan deles og smarte romløsninger gir mer fleksibel bruk av boligen. Og hvordan kan man gi familiene muligheten til å bli boende i samme blokk når barna vokser til? Stabilitet blant beboerne er en suksessfaktor for bra bokvalitet.   

 

Alle barn har krav på å kunne føle seg trygge.

 

Så lenge barna er i barnehagealder så vil de gjerne være sammen med foreldre. Men i skolealder starter selvstendighetsfasen, og barnet vil være alene ute, besøke kompiser og gå til skolen uten voksne. Når barna selv forteller om hva som gjør de utrygge snakker de om mye biltrafikk, skumle og mørke steder, «sinte» voksne og gjenger som henger på hjørnet. Når det er sagt, vi trenger ikke skape «lykkeland», barn kan trives godt i litt røffere omgivelser. 

 

Men vi KAN iverksette tiltak for at barna skal føle seg tryggere. Gi mer plass til mennesker og mindre plass til biler, sørge for god belysning og innsyn på steder der folk oppholder seg. Og prioriter midler til rydding og vedlikehold. Det hjelper ikke å investere i flotte lekeapparater dersom området rundt er preget av søppel, sprøytespisser og hærverk.  

 

Vi trenger gode møteplasser.

 

Mange fine lekeplasser blir stående ganske tomme, ofte fordi de kun er tilpasset de minste barna. De større barna går fort lei av å være der og foreldre synes det er kjedelig å sitte på en benk. Møteplasser der både barn i ulike aldersgrupper og voksne trives blir ofte mer brukt enn rene lekeplasser. Velg bærbusker, klatretrær og kjøkkenhage fremfor prydbusker, legg inn noen treningsapparater for de voksne og muligheter til å sykle eller spille ball. Er det mange trygge voksne ute så øker det barns trygghetsfølelse.

 

Mulighetene er mange: I Vancouver stenges gater for biltrafikk i helger, i Berlin har man latt seg inspirere av barn som leker på byggeplasser og i København finner du skogs-skolegårder som brukes av beboerne etter skoletid.  I Antwerpen brukes verksted til workshop. Vi har mange kalde måneder med mye innetid og trenger også møteplasser inne som IKKE er kjøpesentre. Kan bygninger som står tomme på ettermiddag og i helger brukes som flerbruks-arealer?

 

Tøyenløftet vil sette barna først.

 

Programkontoret for områdeløftene på Tøyen og deres samarbeidspartnere har gjort et godt arbeid med å kartlegge barnefamiliers utfordringer på Tøyen. Så ikke legg rapportene i en skuff når budsjettene blir stramme og kravene blir mange.

 

Suksessfaktorer for å beholde barnefamilien er gode familieboliger for ulike grupper, kvalitet i skolen, tiltak i nærområdet som øker barns trygghet og attraktive møteplasser.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square