Barns behov som konkurransefortrinn i boligbygging

 

Aldri før har mengden av tilgjengelig kunnskap om eksisterende og potensielle kunder og deres preferanser vært større for tilbydere av tjenester og produkter. Og vinneren blir den som vet mest om sine kunder og kan møte deres aggregerte behov på nye og bedre måter.

 

Blant de næringsaktørene som har aller mest å vinne på å ta del i dette kappløpet om detaljert markeds- og kundekunnskap, er landets boligbyggere. Altfor lenge har disse selskapene skutt med hagle i markedsføringssammenheng, i håp om å treffe bredest mulig og friste et tilstrekkelig antall kjøpsmotiverte beslutningstakere innenfor korte tidsrammer. Jaget etter å kunne vedta byggestart for nye boligprosjekter, som i de fleste tilfeller krever forhåndssalg av minimum 60 % av det totale salgsvolum pr byggetrinn, har noen følgeskader som beskrevet nedenfor:

  • Boligprosjektene er altfor like, da boligbyggere ikke kan forutsi hvem som ender opp som kjøpere. Risikoen ved å skille seg vesentlig fra konkurrentenes tilbud kan oppleves som betydelig. Vi ender derfor opp med en tilbudsside med noenlunde identiske planløsninger, uteoppholdsarealer og salgspriser.

  • I markeder der «alt selges» vil eksperimenterings- og innovasjonsgraden falle rundt det å tenke nytt rundt innhold i det som leveres, da merkostnaden ikke naturlig vil finne en matchende prisøkning eller positiv differensieringseffekt i markedet.

  • Helhetstanken rundt boligbygging for sluttbrukere begrenses når boligbyggere kun tar perspektivet til de første beboerne i betraktning ved prosjektering og markedsføring. Påfølgende beboere, som jo heller ingen vet hvem blir, vil kunne bli helt annerledes sammensatt og med andre behov.

  • Bokvalitet i forhold til barns behov nedprioriteres til å følge lovgivningens standardnivå, som alltid må betraktes som minimumsløsninger. Ytterligere investeringer antas ikke å kunne forsvares, da markedet tilsynelatende i liten grad vektlegger dette. Uansett vet boligbyggerne lite om hvem som vil bli kjøperne, og hvilken livssituasjon disse vil være i.

 

Oppsummert kan disse fire punktene peke mot en situasjon der nye boliger passer noenlunde godt for nær sagt alle, men sjelden svært godt for konkrete målgrupper. Fraværet av tydelighet og seleksjon omkring hvilke målgrupper enkeltprosjekter utvikles for, bærer med seg en større prislapp for samfunnet – som også våre barn må forholde seg til.  Kunnskap om barns behov i boligbygging er et underutviklet fagområde internasjonalt. Dette innebærer samtidig at det ligger et stort og uavdekket markeds- og forskningspotensial i å satse på hva som kjennetegner gode boliger for barn og deres familier.

 

Som sosial entreprenør har Barnas Boligbyggere til formål å utgjøre en stemme i dette landskapet, som taler for å prioritere barns behov i planlegging, bygging og forvaltning av boligområder. Vi vil heie på alle gode initiativ som marked, forskning og utdanning vil bidra med. Vårt håp er at enkelte boligbyggere vil oppdage og senere rendyrke den markedsnisjen som i dag ligger i å være best på barnas vilkår, for derigjennom å tre frem fra aktørbildets gjennomsnittlighet med tydelige og varige konkurransefortrinn.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square