Barnas Boligbyggere hos Oslo Boby.

May 24, 2017

Hvilke verktøy har man for å tilrettelegge for barn i nye byutviklingsprosjekter og eksisterende nabolag og hvem har ansvar for at det gjøres?

 

Dette var tema for Oslo Bolig- og Byplanforening’s arrangement «Barn i by» i går. Barnas Boligbyggere’s Reidun Vik var invitert til å innlede før paneldebatt, sammen med Harald Martin Gjøvaag i Selvaag Bolig og Karoline Birkeli Gauss i DogA.

 

Barnas Boligbyggere fortalte om hvordan vi jobber for å opparbeide og dele kunnskap om hva som skaper bra boliger og bomiljøer for barn. I tillegg skisserte vi en verktøykasse som er under utvikling.

Vi trakk frem noen av trendene fra land som Canada, Tyskland, Skottland og Danmark som jobber aktivt med barns bomiljø.

 • Lekeplasser: Stadig flere går bort fra de sikkerhetsorienterte lekeplassene med en sklie og en huske for de minste barna til aktivitetssoner som legger til rette for at barn får utfordret motorikk og kreativitet.

 • Møteplasser: I stedet for avgrensede lekeplasser der barna leker og foreldre sitter på en benk utvikles det møteplasser på tvers av generasjoner og sosiale klasser. Eksempler på dette kan være generasjonsparker, bilfrie gater eller felles kjøkkenhager.

 • Brukermedvirkning: Man legger stadig mer vekt på å la beboere få delta i områdeløft og byutvikling.

 • Verktøy: Det er lett å legge gode idéer og brukermedvirkning i skuffen når plassen er begrenset og kostnadene skal ned. Det fokuseres derfor i økende grad på standardiserte verktøy som er egnet til å beskrive bokvalitet.     

 

Barnas Boligbyggere har gått gjennom rapporter og kravspesifikasjoner, har hatt samtaler med både akademia, boligbyggere og barnefamilier i tillegg til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant 500 foreldre og 277 barn. 

 

På bakgrunn av dette utarbeider vi en verktøykasse som skal sikre brukermedvirkning og bidra til bra bokvalitet for barn. Flere verktøy er under pilotering, og ulike bransjeaktører inviteres til å bli med på satsningen. 

 • 10-punkts sjekkliste over behov som bidrar til barn’s og barnefamilier’s bokvalitet.

 • Idébank over tiltak som dokumentert bidrar positivt til bokvalitet.

 • Scorecard som viser opplevd bokvalitet innenfor 10 ulike områder.

 • Brukerlab med barn og foreldre for å få dybdeinnsikt og kunne teste ute nye bokonsepter eller tiltak.

Det er viktig at retningslinjer og kravspesifikasjoner blir et hjelpemiddel og ikke en hindring. Om vanlige barnefamilier skal ha råd til bra bokvalitet i byen er det behov for å tenke nytt.

 

 

 

 

 

 

 

  

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square