Oslo og København med ulike løsninger

Å bo i by med barn har sine utfordringer. Aftenposten fortalte 24. april om barnehager i sentrum som gjerdes inn med høye glassvegger slik at de kan holdes rene for sprøytespisser, narkotika og avføring. Barnehager brukes nemlig ofte av uønskede besøkende på kveldstid og i helger.  

 

"– Vi ønsker at barnehagene skal være tilgjengelige for allmennheten til vanlig bruk. Men utfordringen er at det ikke er greit å bruke uteområdene, når de har vært tilgriset. Det er en vanskelig balansegang", sier oppvekstdirektør Anita Lisbakken i bydel Grünerløkka.

 

http://www.aftenposten.no/osloby/Barnehager-i-Oslo-vil-ha-gjerder-mot-sproyter_-narkotika-og-avforing-619642b.html

 

 

I København har man gått i en annen retning. Amager Fælled Skole ligger i et område av byen der det ellers er lite grøntarealer, og nettopp der har man anlagt landets første skogsskolegård. Det er plantet nesten 100 større trær, og skolegården er delt inn i "øyer" med skulpturer, parkourinstallasjoner og annet som innbyr til aktiviteter og lek.  

 

Det er en tydelig ambisjon at dette ikke bare skal være en skolegård, men et rekreasjonssted for hele den lokale befolkningen. Alle gjerder og hindringer er fjernet og området smelter sammen med byrommet forøvrig. 

 

 Barnas Boligbyggere har kartlagt barn og barnefamiliers behov og har kunnet definere 10 hovedområder som bidrar til bra bokvalitet.  Et av disse områdene handler om behov for TRYGGHET i nærområdet der man bor. At barn skal kunne gå ut fra hjemmet og ikke måtte være redd for trafikk, kriminalitet eller "skumle" voksne.  Å gjerde inn en barnehage gjør det bedre for barn og ansatte i denne barnehagen, men gjør det ikke bedre for andre som bor i nærmiljøet.

 

Et annet behov som bidrar til bra bokvalitet for barn er gode MØTEPLASSER der man bor. Når barn har steder å gå til der man møter andre barn og trygge voksne fra nabolaget øker tryggheten og bokvaliteten. København har tatt dette på alvor og lagt til rette for at skolegården kan brukes også på kveldstid og i helger.  

 

Men hvordan skal man unngå at dette blir et tilgriset oppholdssted for narkomane? Tiltak som god belysning,  åpenhet/innsyn og nulltoleranse for søppel og hærverk kan hjelpe. Men viktigst av alt er å gjøre området så attraktivt at det faktisk blir brukt av de som bor i nabolaget. Et tomt og dødt område i byen oppleves for barna som et utrygt område.       

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square