Hvordan løse boligmarkedets utfordringer?

April 25, 2017

I kveld møttes boligbyggere, arkitekter og politikere til debatt om boligmarkedets utfordringer. Camilla Moneta i NAL advarte mot konsekvenser av TEK17 og minsteforskriftene, Daniel Siraj i OBOS peker på begrensningene som de mange særnorske forskriftene gir og Trond Åsheim i Union oppfordrer arkitektene til å bli mindre ydmyke. Men alle har de beste intensjoner. Det skal bygges flere boliger, bedre boliger og billigere boliger. Både ungdom, eldre og helgepappaer ble omtalt som viktige målgrupper.  Debattantene ønsker seg mer innovasjon og samarbeide mellom boligbyggere, arkitekter og politikere. Dette lover bra for fremtidens boligmarked!  

 

Men barna, en viktig og sårbar gruppe, ble ikke nevnt i kveldens debatt. Barnas Boligbyggere er opptatt av å gi bra bokvalitet til barn, uansett hvor de måtte bo. Det kan ikke være slik at mens ungdom får tilbud om små, rimelige leiligheter med begrensede fasiliteter og pengesterke 60-åringene kjøper opp de dyre 3- og 4-romsene i byen så blir barnefamiliene henvist til Jessheim og Nittedal. Barn kan trives både i by og på landet, i leiligheter og i eneboliger. Levende byer trenger barnefamilier, og vi må legge til rette for at de kan bo bra i byen.   

 

Så hvordan kan vi gi barn bra bokvalitet? Istedet for å fokusere på flere forskrifter og regler så må vi finne løsninger som faktisk øker barns trivsel. Det gjør vi ved å lytte til barna og deres foreldre. Et økt samarbeide mellom politikere, arkitekter og boligbyggere er vel og bra, men man må også ta brukermedvirkning på alvor. Så ved neste boligprosjekt, spør barna om hva som er viktig for dem.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square