Utrygg skolevei for mange barn i byen

March 23, 2017

I Barnas Boligundersøkelse har Norstat kartlagt bokvaliteten for 277 barn mellom 6 og 12 år i Oslo, Bergen og Trondheim.

 

Vi har blant annet bedt barna beskrive sin egen skolevei ved hjelp av beskrivelser og fotos. De fleste barns skolevei i våre 3 største byer er på gangvei eller fortau. Hele 58% av barna beskriver skoleveien sin på denne måten.  20% kan nyte bilfri skolevei gjennom parken eller skogen mens hele 16% av barna blir kjørt til skolen og 9% tar bussen.  16% av barna som har blitt spurt må gå langs trafikkert vei og 12% går gjennom bygater.  Vi ser at en god del barn har en variert skolevei og beskriver den derfor på flere måter, noe som gjør at summen av alternativene blir over 100%.   

 

Mye og farlig trafikk er det som flest barn nevner som negativt med boligen og området de bor i. Hele 10% av barna trakk frem trafikken som et problem. 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square