Child in the City Konferanse

February 28, 2017

Barnas Boligbyggere deltok på den store europeiske konferansen til Child In The City Foundation. Dette er en arena hvor vi møter andre aktører som brenner for å skape bra boliger og bomiljøer for barn og barnefamilier.  

Tydelige trender i bolig og byutviklingene i Europa er: 

1. Naturlige lekeplasser og aktivitetsområder der barns motorikk utfordres.

2. Økt brukermedvirkning for barn og foreldre.

3. Tilrettelegging av møteplasser som bidrar til sosial integrasjon. 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square