Your tagline fits right here...

Nabolagsutvikling på Ensjø

Ensjø har blitt forandret fra bilby til boligby og det bygges fortsatt mange nye boliger i området.  På oppdrag fra FERD Eiendom gjorde vi en nabolagskartlegging der sameier, skoler og naboer deltok og delte sine opplevelser og oppfatninger om hvordan det er å bo på Ensjø.  Nesten 200 beboere i nabolaget  Tiedemannsbyen bidro.  Hva oppleves bra i dette området som fortsatt er under transformasjon og hvilke bokvaliteter bør forbedres? 

Mangel på møteplasser og tilbud til ungdommer var blant de behovene som kom tydeligst frem. FERD har derfor besluttet å åpne erværdige Petersborghuset som nabolagshus.  Her skal naboer kunnte møtes og det forberedes et spesielt tilbud til ungdom. Huset skal etter planen åpnes høsten 2019.

Mer om nabolagskartleggingen på Ensjø :

 

Kortrapport Ensjø 

https://vartoslo.no/det-vernede-petersborghuset-blir-nabolagshus-for-folk-pa-ensjo/