Byromskartlegginger Tøyen&Grønland

Byromskartlegginger Tøyen&Grønland

Kartlegging av 10 ulike byrom på Tøyen og Grønland for Oslo Kommune v/ Byrådsavdeling for byutvikling.

Nabolagsutvikling Ensjø

Nabolagsutvikling Ensjø

Bomiljøkartlegging på Ensjø og utvikling av nabolagshus for FERD Eiendom.

Konseptmedvirkning Olafiagangen

Konseptmedvirkning Olafiagangen

Medvirkning fra naboer, barn, næringsliv og brukere. Evaluering av konseptretninger for Olafiagangen for Bydel Gamle Oslo og Bymiljøetaten.

En pilot for bra bokvalitet

En pilot for bra bokvalitet

Kunnskapsprosjekt med formål å utvikle verktøy og sjekklister for utvikling av bra boliger og bomiljøer for Husbanken.

Behovsbeskrivelse Barn og unge

Behovsbeskrivelse Barn og unge

Behovskartlegging blant barn og unge på Grønland som kunnskapsgrunnlag til utvikling av Olafiagangen for Bydel Gamle Oslo.

Tøyen Boligfestival

Tøyen Boligfestival

Boligspillet for barn og unge på Deichman Biblo Tøyen i forbindelse med Tøyen Boligfestival.

Barnas Boligundersøkelse

Barnas Boligundersøkelse

Kartlegging av behov og bokvalitet blant 500 foreldre og 200 barn i Oslo, Bergen og Trondheim for Husbanken.

Byrom og Bomiljø Kunnskapsprosjekt

Byrom og Bomiljø Kunnskapsprosjekt

Et kunnskapsprosjekt for Oslo Kommune ved byrådsavdeling for byutvikling som skal belyse hvordan byromstiltak påvirker barn og unges bomiljø på Tøyen og Grønland.

Bruk av Østre Aker Kirke

Bruk av Østre Aker Kirke

Samskapingsprosjekt med nabolag, Østre Aker Kirke og Pådriv for å kartlegge utviklingsmuligheter for Østre Aker Kirke.

Pilotprosjekt bokvalitet

Pilotprosjekt bokvalitet

Pilotprosjekt: Kunnskapsbygging om bokvalitet i "nye" boligområder basert på Pilestredet Park, Kværnerbyen og Fornebu Hageby.