"Barn og unge skal blir hørt"

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

Kommuner og bydeler sørger for at at innbyggerne får medvirke i utvikling av eget bomiljø og tar spesielt hensyn til barn og unges oppvekstsvilkår. 

Vi opparbeider og sprer kunnskap om barn unges bomiljøer og oppvekstvilkår.

 

Ta kontakt for seminar, workshop eller prosjektsamarbeide.