Barnas Boligbyggere

Barnas Boligbyggere er en non-profit virksomhet som opparbeider og formidler kunnskap om bokvalitet og fysiske oppvekstvilkår.  Vi tilbyr både standardiserte verktøy, læringsprosjekter og medvirkningsprosesser.

Barnas Boligbyggere har kompetanse innenfor blant annet medvirkning, sosial bærekraft, innovasjon, prosjekt- og prosessledelse.  Vi samarbeider også med andre aktører som innehar spisskompetanse innenfor sitt fagfelt og med ulike  nettverk innenfor byutvikling.  

Samarbeidspartnere

Stedsantropolog

Katja Bratseth har erfaring fra stedsutvikling og antropologiske prosjekter blant annet på Tøyen, i Århus og på Lillestøm. Stedsantropolog har spisskompetanse innenfor medvirkning og kvalitative metoder både overfor barn, unge og voksne.

Hoi!Oslo

Hoi! Oslo jobber med byutvikling og brukersentrisk design i samfunnsperspektiv og ser på barns trivsel, frihet og oppvekstvilkår som indikatorer for gode byer.  Hoi!Oslo har utstrakt kompetanse innenfor digitalisering av verktøy og prosessledelse. 

Nedenfra

Nedenfra er et sosialt foretak som tilbyr tjenester innen medvirkning og byutvikling med fokus på bolig og kultur.  Nedenfra har spisskompetanse innenfor samskaping, medvirkning, deltakelse og involvering.

Senter for Eiendomsfag

Senter for eiendomsfag tilbyr utdanning og kurs for eiendomsbransjen og fasiliterer ulike nettverk for personer som arbeider innen eiendom. Senter for Eiendomsfag har god innsikt i prosesser innenfor eiendomsutvikling.  

Studenter fra AHO, NMBU og UiO.

Barnas Boligbyggere samarbeider med studenter innen arkitektur, landskapsarkitektur og antropologi som bidrar i feltarbeid og prosjektgjennomføring.

Pådriv

Barnas Bolibyggere er partnere i Pådriv som er et nettverk – en samfunnsdugnad – som jobber for bærekraftig utvikling i Hovinbyen. Med bærekraftig menes byutvikling som er inkluderende, grønn og lønnsom. Pådriv ønsker å bidra til et samfunn hvor det er plass til alle, og hvor det er godt å leve og virke. 

Playing Out

Playoing Out er britisk organisasjon som legger til rette for at gatene skal fungere som møteplasser og lekeområder gjennom å stenge gatene for biltrafikk og mobilisere naboer. Enten som en one-off eller på regelmessig basis. Playing Out støttes av myndighetene i Storbritannia og har på kort tid etablert aktiviteter over hele Storbritannia.  Barnas Boligbyggere er samarbeidspartner og har fått tilgang til erfaringer og verktøykasse som Playing Out har utviklet.  

Child in the City Foundation

Child in the City Foundation er et internasjonalt nettverk som fremmer barnevennlige byer.  Både akademikere, byutviklere og sosiale entreprenører deler kunnskap, erfaringer og best-practice på tvers av land og fagområder. Barnas Boligbygger deltar på konferanser og nettverksdeling, får tilført og deler viktig kompetanse.

Barnas Boligbyggere_Logo_edited.png
stedsantropolog logo.gif
hoioslo.jpg
Nedenfra.jpg
Senter for Eiendomsfag.png
Pådriv.png
playing-out-logo.jpg
childinthecity.png