Barnas Boligbyggere

Barnas Boligbyggere er en non-profit virksomhet som opparbeider og formidler kunnskap om bokvalitet og fysiske oppvekstvilkår.  Vi tilbyr både standardiserte verktøy, læringsprosjekter og medvirkningsprosesser.

Barnas Boligbyggere har kompetanse innenfor blant annet medvirkning, sosial bærekraft, innovasjon, stedsutvikling, prosjekt- og prosessledelse og samarbeider med aktører med spisskompetanse innenfor antropologi, design, GIS, landskapsarkitektur, boligutvikling.   

Barnas Boligbyggere er også partnere i Pådriv og utveksler  kunnskap gjennom internasjonale nettverk som ChildintheCity Foundation og PlayingOut. 

Samarbeidspartnere

Barnas Boligbyggere
+47 90 18 78 24
post@barnasboligbyggere.no
Org.nr. 920 175 783

fb.me/barnasboligbyggere

barnasboligbyggere.no

Daglig leder: Reidun Vik

reidun@barnasboligbyggere.no

Byantropologene.png
hoioslo.jpg
Nedenfra.jpg
Senter for Eiendomsfag.png
Pådriv.png
playing-out-logo.jpg