Kunnskapsbank.   

Her kommer det etter hvert best-practice eksempler og læring fra egne og andres prosjekter.  

Kurs & workshops.

1. Innføring i kvalitetsindikatorene for bra bomiljøer og nabolag. 

2. Brukerfokus i stedsanalyser.

3. Resultatfokus i områdeløft og byromsløft.  

4. Innføring i kvalitetsindikatorene for bra byrom og lekeplasser.  

5. Boligspillet - for skoler og fritidsklubber.