Byromskartlegging og -utvikling.   

Gode byrom, torg, parker og lekeplasser er et viktig bidrag i byutviklingen og kan fylle mange funksjoner.  De kan være katalysatorer for gode opplevelser, møteplasser mellom de som bor der, inspirere til fysisk aktivitet og være pusterom i en travel by. De kan også være et hyggelig sted å passere på vei til og fra jobb og skole og være stedet der barna kan bevege seg fritt uten at man må tenke på biltrafikk. Gode byrom kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og gi trangbodde uten egen uteplass et godt sted å være.  

En standardisert kartlegging av byrom, parker, torg eller lekeplasser vil øke kunnskapen om et konkret uterom eller vise hvordan byrom i et definert område fungerer.  Kartleggingen registrerer forhånds-definerte kjennetegn: Utforming og fasiliteter, hvor mange og hvem som bruker byrommene, hvilke aktiviteter som foregår og hvordan uterommet scorer på definerte  kvalitetsindikatorer.  

Byromskartlegging: 

Kunnskap om hvordan et byrom fungerer, hvem som bruker det og hvordan det oppleves er nyttig når et byrom skal evalueres, oppgraderes eller aktiviseres.   

Kvalitetsindikator Snippenparken.jpg

Prosess & konseptutvikling:

Sjekklisten for bra byrom fungerer som veileder og et enkelt scoringsverktøy tydeliggjør hvordan planlagte tiltak og prosjekter vil påvirke de ulike kvalitetsindikatorene og dermed også bruken av stedet. 

10 kvalitetsindikatorer 1-5.jpg
10 kvalitetsindikatorer 6-10.jpg

Områdeløft og byromssatsninger:

 Tiltak knyttet til uterom kan bidra til et områdeløft ved å gi tryggere bomiljø, flere gode møteplasser eller flere steder for rekreasjon og fysisk aktivitet. Observasjoner før og etter tiltak bidrar til økt kunnskap om effekten av byromstiltak.  For enkel kunnskapsdeling kan byromskartleggingene gjøres tilgjengelig som et eget kartlag i kommunens egne kart.

 

Kartlegginger fra Tøyen og Grønland ligger også i kartet under - trykk på POI. (ikke for smartphone)   

Byromskart.jpg