07/08/2018

Det er stor enighet om at vi trenger gode lekeplasser i byene våre, og det skjer mye positivt både i Oslo og andre byer nå.  Men mange har fokus å gi et tilbud til de minste barna.  Ettersom det bygges stadig tettere øker skillet mellom unge som driver betalt, organisert idrett og de som av ulike årsaker faller utenfor.  En del skateparker og tufteparker har blitt utviklet med tanke på ungdommer, og spesielt skateparkene ser ut til å være populære blant mange unge gutter. Men jentene er i mindretall, og man har ikke helt greid å knekke koden for hva som gjør par...

12/06/2018

Torget i Arendal har ikke hatt tradisjonell torghandel på lenge.  Selv om plassen alltid vært et fint sted å sette seg om sommeren, ønsket man å gjøre torget mer attraktivt og egnet som møteplass. Vi applauderer Arendal Kommune som i 2015 bevilget penger til en lekeplass og Rambøll Arendal fikk oppdraget.  

Dette er et godt eksempel på hvordan aktiviserende tiltak og attraktiv landskapsutforing kan

løfte et byrom fra å være et hyggelig sted der folk sitter mens de spiser is til å bli et sted der både barn, voksne og eldre oppholder seg og møtes.  En lørdag fo...

08/06/2018

Det er ingen tvil om at Block Watne gir mange barnefamilier gode familieboliger. Drømmen for mange er å la barna vokse opp i landlige omgivelser med hus og hage.  Block Watne setter fokus på bomiljø og gode oppvekstvilkår ved å gi oss 8 grunner til å flytte ut av byen. De argumenterer med både forskning, testimonial og «sunn fornuft».

Så hva er best? By eller land? Bør foreldre som velger byliv fremfor mer rurale omgivelser få dårlig samvittighet?

Med utgangspunkt i SSB’s statistikker** og Barnas Boligundersøkelse* (Norstat’s intervjuer med 506 foreldre og 277 bar...

23/04/2018

Boston har en tydelig visjon om 200 miles med sammenhengende grønne veier.  «200-mile Emerald Network vision” består av 100 miles med grønne veier som allerede eksisterer, 30 miles som er under bygging og 70 miles som er planlagt.  I denne store satsningen samarbeider byplanleggerne med ulike etater, interesseorganisasjoner og innbyggerne selv.

Muligheten til å BEVEGE SEG RUNDT til fots eller på sykkel bidrar til bra bokvalitet for alle – og barn og ungdom især.  Derfor har Barnas Boligbyggere dette som 1 av 10 hovedområder når vi kartlegger opplevd bokvalit...

13/04/2018

Barnas Boligbyggere var invitert til Byutviklingskomitéens seminar om utvikling av Hovinbyen. Vi holdt innlegg om gode bomiljøer sammen med mange andre, blant annet Oslopolitiet, Oslo Idrettskrets, Pådriv og representanter fra bydelene.  Mange av disse setter barn og unges bomiljø på agendaen!

«Ikke glem aktiviteter til barn og ungdom»

 Tina Bangsund, bydel Grunerløkka.

«De som vil bo urbant må faktisk tåle lyden av en basketball»

Geir Tveit, Oslopolitiet. 

«Vi trenger flere stemmer i utvikling av Hovinbyen»

Thomas Berman, Pådriv. 

Intensjonene i Stra...

28/03/2018

Barnas Boligbyggere var på konferansen "ChildintheCity" i London der MEGHAN TALAROWSKI fra Studio Ludo fortalte om resultatene fra en studie av lekeplasser i London.  Hun sammenlignet også med amerikanske studier og fant at  lekeplassene i London har 53% flere brukere og disse er tydelig mer fysisk aktive (16-18%) enn i USA. Dette forklares med mindre bruk av "hyllevarer", mer unike designelementer og mer varierte lekeområder. Lekeplassene i USA er mer tradisjonelle og fokusert på sikkerhet. 

45 lekeplasser i London ble observert, hvorav 16 av...

05/02/2018

Barnas Boligbyggere har observert 10 ulike byrom og lekeplasser – de fleste var lite tilrettelagt for fysisk aktivitet blant 6-16 åringer.

Helsedirektoratet slår fast at barns fysiske aktivitet reduseres betraktelig fra de er 6 til de er 16 år. Mange av barna slutter tidlig å leke og en god del dropper ut av organisert idrett i ungdomsskolealder.  Gode uterom kan ha en viktig rolle både som møteplass og arena for uorganisert fysisk aktivitet.

I hvor stor grad inspirerer våre byrom og lekeplasser barn og unge til fysisk aktivitet? 

Det vil Barnas Boligbyggere kartl...

08/08/2017

Play England har definert prinsipper som skal bidra til å skape gode leke- og aktivitetsplasser for barn og unge.  Prinsippene samsvarer godt med innsikt som Barnas Boligbyggere har opparbeidet om barn og barnefamiliers behov.     

 1. Stedstilpasset.

 2. Bra beliggenhet.

 3. Bruker naturlige elementer.

 4. Fleksibel bruk.

 5. Møter et tydelig behov.

 6. Brukes av både små og store.

 7. Utfordrer barns motorikk.

 8. Er godt vedlikeholdt.

 9. Gir rom for endring og utvikling.

 10. Er universelt utformet.

1.Stedstilpasset.

Skatebane i Milton...

19/06/2017

Områdeløftene på Tøyen har publisert en viktig rapport som viser hvordan Tøyen kan bli en pilot for boligsosiale løsninger.  «Barna Først» er et av pilotprosjektene der man ønsker å prioritere barnefamilier. Hagegata 30 på Tøyen Torg skal tilpasses barnefamilier og det utarbeides leie til eie modeller som skal øke stabiliteten i beboermassen.

    Ole Pedersen fra Nedenfra på lansering av rapporten.

Tøyen har de samme utfordringene som mange andre sentrumsområder. Det bor mange småbarnsfamilier der, men disse flytter ut når barna skal begynne på skolen. Det er...

Aldri før har mengden av tilgjengelig kunnskap om eksisterende og potensielle kunder og deres preferanser vært større for tilbydere av tjenester og produkter. Og vinneren blir den som vet mest om sine kunder og kan møte deres aggregerte behov på nye og bedre måter.

Blant de næringsaktørene som har aller mest å vinne på å ta del i dette kappløpet om detaljert markeds- og kundekunnskap, er landets boligbyggere. Altfor lenge har disse selskapene skutt med hagle i markedsføringssammenheng, i håp om å treffe bredest mulig og friste et tilstrekkelig antall kjøpsmotiver...

Please reload

Siste
Please reload

Arkiv
Please reload

Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square