10 KVALITETER

SOM KJENNETEGNER BRA BYROM OG LEKEPLASSER

Barnas Boligbyggere jobber for sosial bærekraft og kunnskapsbasert utvikling av steder, nabolag og byrom. 

  • Vi opparbeider og deler kunnskap om bokvalitet, byrom og fysiske oppvekstvilkår.

  • Vi har verktøy som sikrer medvirkning og behovsorientering i utvikling av uterom, nabolag og planarbeid. 

 

  • Vi jobber for at sosial bærekraft skal være styringsverktøy i by- og stedsutviklng.